9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused järgmistest lausetest on tõesed?

Uuesti Kontrolli