7. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused laused on prisma kohta tõesed?

Uuesti Kontrolli