9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Joonisel on koonuse telglõige. Leia igale tähele õige tähendus.

Uuesti Kontrolli