3. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Korrutamine ja liitmine 100 piires (4 numbriga tehted) Kirjuta õige vastus nr1

1 / 12
15 * 3 + 4 * 3 =
2 / 12
16 * 4 + 5 * 4 =
3 / 12
12 * 5 + 6 * 3 =
4 / 12
13 * 4 + 7 * 4 =
5 / 12
8 * 7 + 5 * 3 =
6 / 12
9 * 8 + 6 * 4 =
7 / 12
5 * 6 + 9 * 5 =
8 / 12
6 * 7 + 3 * 6 =
9 / 12
7 * 8 + 5 * 7 =
10 / 12
8 * 9 + 8 * 3 =
11 / 12
9 * 4 + 5 * 9 =
12 / 12
10 * 2 + 7 * 8 =
Uuesti Edasi