2. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lahendage muutuvaid x sisaldavaid võrrandeid nr1. Kirjuta kasti õige vastus

1 / 20

34+x=40 x=

2 / 20

57+x=60 x=

3 / 20

81+x=90 x=

4 / 20

23+x=30 x=

5 / 20

44+x=50 x=

6 / 20

8+74=x x=

7 / 20

9+82=x x=

8 / 20

7+88=x x=

9 / 20

6+67=x x=

10 / 20

4+58=x x=

11 / 20

7+33=x x=

12 / 20

8+42=x x=

13 / 20

6+54=x x=

14 / 20

4+76=x x=

15 / 20

9+91=x x=

16 / 20

x+8=60 x=

17 / 20

x+7=40 x=

18 / 20

x+9=50 x=

19 / 20

x+2=100 x=

20 / 20

x+3=90 x=

Uuesti Edasi