2. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lahendage muutuvaid x sisaldavaid võrrandeid nr2. Kirjuta kasti õige vastus

1 / 25

6+x=40 x=

2 / 25

8+x=70 x=

3 / 25

9+x=50 x=

4 / 25

4+x=60 x=

5 / 25

3+x=80 x=

6 / 25

x+81=90 x=

7 / 25

7+x=80 x=

8 / 25

x+6=50 x=

9 / 25

54+x=60 x=

10 / 25

25+x=50 x=

11 / 25

44+x=51 x=

12 / 25

27+x=31 x=

13 / 25

48+x=55 x=

14 / 25

88+x=96 x=

15 / 25

67+x=77 x=

16 / 25

65+x=72 x=

17 / 25

37+x=42 x=

18 / 25

72+x=81 x=

19 / 25

54+x=62 x=

20 / 25

29+x=36 x=

21 / 25

x+2=50 x=

22 / 25

x+2=51 x=

23 / 25

x+3=60 x=

24 / 25

x+3=61 x=

25 / 25

x+3=62 x=

Uuesti Edasi