1. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

LIITMINE 10 piires test nr1. Kirjuta kasti õige vastus

1 / 20

1+1=

2 / 20

2+2=

3 / 20

3+3=

4 / 20

4+4=

5 / 20

1+5=

6 / 20

4+3=

7 / 20

3+5=

8 / 20

4+5=

9 / 20

3+5=

10 / 20

6+3=

11 / 20

3+5=

12 / 20

1+7=

13 / 20

2+6=

14 / 20

8+1=

15 / 20

5+4=

16 / 20

4+4=

17 / 20

2+5=

18 / 20

7+2=

19 / 20

4+6=

20 / 20

2+7=

Uuesti Edasi