1. klassMatemaatikaTeadmiste test
malumang.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

LIITMINE JA LAHUTAMINE 10-PIIRES nr2 (16 tehet). Kirjuta kasti õige number

1 / 16

1 + 6 =

2 / 16

12 – 5 =

3 / 16

4 + 3 =

4 / 16

1 + 2 =

5 / 16

1 + 7 =

6 / 16

10 – 5 =

7 / 16

7 – 3 =

8 / 16

7 – 4 =

9 / 16

8 – 5 =

10 / 16

8 + 2 =

11 / 16

7 + 1 =

12 / 16

2 – 1 =

13 / 16

5 – 3 =

14 / 16

2 + 7 =

15 / 16

9 – 4 =

16 / 16

3 + 5 =

Uuesti Edasi