1. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

LIITMINE JA LAHUTAMINE SEGAÜLESANDED. Kirjuta kasti õige vastus

1 / 24

10 + …. = 13

2 / 24

10 + …. = 15

3 / 24

10 + …. = 17

4 / 24

10 + …. = 19

5 / 24

10 + …. = 18

6 / 24

10 + …. = 20

7 / 24

3 + …. = 10

8 / 24

6 + …. = 10

9 / 24

2 + …. = 10

10 / 24

5 + …. = 11

11 / 24

11 = 1 + ….

12 / 24

13 = 4 + ….

13 / 24

15 = …. + 10

14 / 24

17 = 9 + ….

15 / 24

12 + …. = 17

16 / 24

14 = …. + 10

17 / 24

16 = …. + 10

18 / 24

19 = …. + 10

19 / 24

20 = …. + 7

20 / 24

12 = 7 + ….

21 / 24

17 – 4 – 5 =

22 / 24

13 – 8 – 2 =

23 / 24

19 – 7 – 4 =

24 / 24

19 – 9 – 3 =

Uuesti Edasi