1. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

LIITMINE 10-PIIRES (tehted kolme arvuga). Kirjuta kasti õige number

1 / 14

1 + 3 + 2 =

2 / 14

5 + 2 + 2 =

3 / 14

4 + 3 + 1 =

4 / 14

2 + 3 + 1 =

5 / 14

5 + 1 + 2 =

6 / 14

6 + 1 + 1 =

7 / 14

3 + 1 + 6 =

8 / 14

3 + 3 + 2 =

9 / 14

1 + 1 + 2 =

10 / 14

2 + 3 + 4 =

11 / 14

2 + 2 + 3 =

12 / 14

2 + 4 + 1 =

13 / 14

5 + 1 + 3 =

14 / 14

4 + 2 + 3 =

Uuesti Edasi