1. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

LIITMINE. NELJA ARVU LIITMINE 20-NE PIIRES. Kirjuta kasti õige vastus

1 / 20

2 + 3 + 4 + 5 =

2 / 20

9 + 4 + 2 + 1 =

3 / 20

3 + 5 + 5 + 5 =

4 / 20

6 + 5 + 3 + 2 =

5 / 20

7 + 4 + 4 + 3 =

6 / 20

3+ 4 + 8 + 2 =

7 / 20

2 + 5 + 6 + 6 =

8 / 20

4 + 5 + 2 + 1 =

9 / 20

1 + 8 + 2+ 3 =

10 / 20

3 + 6 + 2 + 5 =

11 / 20

2 + 3 + 4 + 3 =

12 / 20

3 + 5 + 4 + 2 =

13 / 20

7 + 2 + 3 + 5 =

14 / 20

4 + 3 + 3 + 3 =

15 / 20

5 + 4 + 4 + 5 =

16 / 20

8 + 3 + 3 + 3 =

17 / 20

2 + 5 + 4 + 8 =

18 / 20

3 + 3 + 4 + 4 =

19 / 20

5 + 6 + 2 + 3 =

20 / 20

4 + 5 + 1 + 8 =

Uuesti Edasi