9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused järgmistest väidetest on tõesed?

Uuesti Kontrolli