2. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Hunt. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Hunt on ...
2 / 14
Hunt on rebasest ...
3 / 14
Hundid asustavad ...
4 / 14
Hunt on ... loom.
5 / 14
Erinevatel andmetel võib hunte elada Eestis ...
6 / 14
Hundid on ... eluviisiga loomad
7 / 14
Poegade kasvatamisega ...
8 / 14
Hundikarjal on tavaliselt liider alfa isas- ja emasloom.
9 / 14
Hundiulg võib soodsal maastikul ja soodsate ilmastikutingimuste korral kosta kuni ...
10 / 14
Hunditerritooriumi suuruseks võib olla ..., mida kari kiivalt kaitseb.
Hunt
11 / 14
Hundil on ...
12 / 14
Hundid võivad lühikesi distantse läbida kiirusega ...
13 / 14
Suuremates karjades järgnevad alfaloomadele beetaloomad, kelle kohustuseks on hoolitseda alfaisase ja -emase järglaste eest.
14 / 14
Huntidel sünnib tavaliselt ...
Uuesti Edasi