TESTHunt. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 14

Hundid asustavad ...

2 / 14

Huntidel sünnib tavaliselt ...

3 / 14

Hundil on ...

4 / 14

Erinevatel andmetel võib hunte elada Eestis ...

5 / 14

Hundiulg võib soodsal maastikul ja soodsate ilmastikutingimuste korral kosta kuni ...

6 / 14

Poegade kasvatamisega ...

7 / 14

Hunt on rebasest ...

8 / 14

Hundid on ... eluviisiga loomad

9 / 14

Hunt on ... loom.

10 / 14

Hundikarjal on tavaliselt liider alfa isas- ja emasloom.

11 / 14

Hundid võivad lühikesi distantse läbida kiirusega ...

12 / 14

Suuremates karjades järgnevad alfaloomadele beetaloomad, kelle kohustuseks on hoolitseda alfaisase ja -emase järglaste eest.

13 / 14

Hunditerritooriumi suuruseks võib olla ..., mida kari kiivalt kaitseb.

Hunt
14 / 14

Hunt on ...