3. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Loodusõpetuse test nr3

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Mandri-Eesti keskpunkt asub ...
2 / 20
Jõgi, mis suubub Matsalu lahte, on ...
3 / 20
Millised kaks maakonda on merega ümbritsetud?
4 / 20
Kolmest küljest veega piiratud maa-ala on ...
5 / 20
Kolmest küljest maismaaga piiratud mereala on ...
6 / 20
Värvused ja sümbolid kaardil on ...
7 / 20
Mida tumedam sinine on kaardi osa, seda ...
8 / 20
Mida tumedam pruun on kaardi osa, seda ...
9 / 20
Piir mere ja maismaa vahel on ...
10 / 20
Ilmakaarte ja kaardi järgi liikumine on ...
11 / 20
Ilmakaar, kust tõuseb päike, on ...
12 / 20
Ilmakaar, kuhu loojub päike, on ...
13 / 20
Harjumaa pealinn on ...
14 / 20
Kaardi ülaossa jääb kokkuleppeliselt alati ...
15 / 20
Plaanil on hooned ja puud kujutatud ...
16 / 20
Kontuurkaardil on kujutatud ...
17 / 20
Kontuurkaardile tehakse märkeid ...
18 / 20
Eesti suuruselt teine linn on ...
19 / 20
Lähestikku paiknevad saared ( Suur-……. Ja Väike-……..) on ...
20 / 20
Praamiühendus Muhu saarega toimub üle ...
Uuesti Edasi