TESTLoodusõpetuse test nr3

Sinu tulemus on
1 / 20

Piir mere ja maismaa vahel on ...

2 / 20

Praamiühendus Muhu saarega toimub üle ...

3 / 20

Mandri-Eesti keskpunkt asub ...

4 / 20

Kolmest küljest veega piiratud maa-ala on ...

5 / 20

Kontuurkaardil on kujutatud ...

6 / 20

Millised kaks maakonda on merega ümbritsetud?

7 / 20

Jõgi, mis suubub Matsalu lahte, on ...

8 / 20

Eesti suuruselt teine linn on ...

9 / 20

Kontuurkaardile tehakse märkeid ...

10 / 20

Lähestikku paiknevad saared ( Suur-……. Ja Väike-……..) on ...

11 / 20

Harjumaa pealinn on ...

12 / 20

Ilmakaarte ja kaardi järgi liikumine on ...

13 / 20

Ilmakaar, kust tõuseb päike, on ...

14 / 20

Ilmakaar, kuhu loojub päike, on ...

15 / 20

Plaanil on hooned ja puud kujutatud ...

16 / 20

Mida tumedam sinine on kaardi osa, seda ...

17 / 20

Kolmest küljest maismaaga piiratud mereala on ...

18 / 20

Värvused ja sümbolid kaardil on ...

19 / 20

Kaardi ülaossa jääb kokkuleppeliselt alati ...

20 / 20

Mida tumedam pruun on kaardi osa, seda ...