4. klassLoodusõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

MAAILMA LOODUSVÖÖNDID. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Maa on keskkonnatingimuste järgi jaotatud loodusvöönditeks.
2 / 10
Kõikide loodusvööndite kliima, taimkate ja loomastik on ühesugused.
3 / 10
Loodusvööndit iseloomustavad ...
4 / 10
Millised neist on maailma loodusvööndid?
5 / 10
Eesti kuulub ...vööndisse.
6 / 10
Segametsavöönd läheb lõuna pool üle ...
7 / 10
Mäestikes vahelduvad loodusvööndid püstisuunas jalamilt tipuni.
8 / 10
Laiusvööndite järgnevus ekvaatorist pooluste suunas on ... kõrgusvööndite järgnevusega
9 / 10
Maailmameres on loodusvööndid ... eristatavad kui maismaal.
10 / 10
Suurte loodusvööndite vahel on ...
Uuesti Edasi