MAAILMA LOODUSVÖÖNDID. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Kõikide loodusvööndite kliima, taimkate ja loomastik on ühesugused.

2 / 10

Suurte loodusvööndite vahel on ...

3 / 10

Laiusvööndite järgnevus ekvaatorist pooluste suunas on ... kõrgusvööndite järgnevusega

4 / 10

Maailmameres on loodusvööndid ... eristatavad kui maismaal.

5 / 10

Segametsavöönd läheb lõuna pool üle ...

6 / 10

Loodusvööndit iseloomustavad ...

7 / 10

Millised neist on maailma loodusvööndid?

8 / 10

Maa on keskkonnatingimuste järgi jaotatud loodusvöönditeks.

9 / 10

Eesti kuulub ...vööndisse.

10 / 10

Mäestikes vahelduvad loodusvööndid püstisuunas jalamilt tipuni.

results loading