3. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

MAGNET. Vali kõik õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Magnet on keha, mis loob enda ümber magnetvälja.
2 / 10
Magnet tõmbab enda poole kergeid ... esemeid.
3 / 10
Magnet peab teise esemega kokku puutuma, et seda enda poole tõmmata.
4 / 10
Magnetiga kokkupuutuval kehal võivad samuti tekkida magnetilised omadused.
5 / 10
Püsimagnetid on kehad, millel on kogu aeg magnetilised omadused.
6 / 10
Magnetil on alati ... poolusi.
7 / 10
Vabalt pöörelda saav magnet asetub alati ... suunaliselt.
8 / 10
Magneti osa, mis näitab põhjasuunda, nimetatakse lõunapooluseks.
9 / 10
Magneti samanimelised poolused ...
10 / 10
Kui magnet üles riputada, pöördub ta nii, et tema üks ots osutab Maa magnetilisele ...
Uuesti Edasi