MAGNET. Vali kõik õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 10

Kui magnet üles riputada, pöördub ta nii, et tema üks ots osutab Maa magnetilisele …

2 / 10

Magnetiga kokkupuutuval kehal võivad samuti tekkida magnetilised omadused.

3 / 10

Püsimagnetid on kehad, millel on kogu aeg magnetilised omadused.

4 / 10

Magnet peab teise esemega kokku puutuma, et seda enda poole tõmmata.

5 / 10

Magnetil on alati … poolusi.

6 / 10

Magnet on keha, mis loob enda ümber magnetvälja.

7 / 10

Magneti samanimelised poolused …

8 / 10

Magnet tõmbab enda poole kergeid … esemeid.

9 / 10

Vabalt pöörelda saav magnet asetub alati … suunaliselt.

10 / 10

Magneti osa, mis näitab põhjasuunda, nimetatakse lõunapooluseks.