12. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: www.kool.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tõenäosus ülesanded. Sündmuse tõenäosus. Test nr 1 (8 ülesannet)

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 8
Urnis on 7 musta ja 8 valget kuuli. Võetakse 5 kuuli. Kui suur on tõenäosus, et nende seas on 2 musta kuuli?
2 / 8
Tädid Maali ja Juuli ning onud Juhan ja Kalju läksid kinno. Mitmel erineval viisil saavad nad kinos üksteise kõrval istuda?
3 / 8
Mitu erinevat kolmekohalist arvu, milles iga number esineb vaid üks kord, saab moodustada hulga {1; 2; 3; 4} elementidest?
4 / 8
Ühes partiis on 400 detaili. Tehnilise kontrolli osakond leidis siit 8 praakdetaili. Leia praakdetailide esinemise sagedus. Sündmuse A sagedus selles katseseerias on
5 / 8
Tehasesse toodi 2000 laagrit. Nende hulka oli sattunud 50 praaklaagrit. Leia tõenäosus, et juhuslikult võetud laager osutub standartseks. Sündmuse A “stantartse laagri” saamise tõenäosus on
6 / 8
Kaardipakist, milles on 52 kaarti, võetakse juhuslikult üks kaart. Leia, kui suur on tõenäos, et võetud kaart on äss
7 / 8
Kaardipakist, milles on 52 kaarti, võetakse juhuslikult üks kaart. Leia, kui suur on tõenäos, et võetud kaart on musta masti
8 / 8
Kaardipakist, milles on 52 kaarti, võetakse juhuslikult üks kaart. Leia, kui suur on tõenäos, et võetud kaart on pilt (soldat, emand, kuningas, äss)
Uuesti Edasi