6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised järgmistest lausetest on tõesed?

Uuesti Kontrolli