2. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

MUUSEUM. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 6
Muuseum on ühiskondlik asutus, mis vahendab ning näitab inimese ja tema elukeskkonnaga seotud pärandit õppimise ja elamuse saamise eesmärgil.
2 / 6
Enamasti keskendub muuseum paljudele teemadele korraga.
3 / 6
Eesti suurim muuseum on Eesti Rahva Muuseum.
4 / 6
Esemelised ajalooallikad on asjad, mida inimesed on möödunud aegadel kasutanud.
5 / 6
Millised neist on esemelised ajalooallikad?
6 / 6
Millised neist on kirjalikud ajalooallikad?
Uuesti Edasi