TESTMUUSEUM. Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
1 / 6

Enamasti keskendub muuseum paljudele teemadele korraga.

2 / 6

Millised neist on esemelised ajalooallikad?

3 / 6

Millised neist on kirjalikud ajalooallikad?

4 / 6

Esemelised ajalooallikad on asjad, mida inimesed on möödunud aegadel kasutanud.

5 / 6

Muuseum on ühiskondlik asutus, mis vahendab ning näitab inimese ja tema elukeskkonnaga seotud pärandit õppimise ja elamuse saamise eesmärgil.

6 / 6

Eesti suurim muuseum on Eesti Rahva Muuseum.