5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused väited on õiged

Uuesti Kontrolli