6. klassLoodusõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Niit. Tõene või väär väide?

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 19
Kultuurniidul on taimestik inimese kujundatud.
2 / 19
Niidul on valgust vähe.
3 / 19
Temperatuur on ööpäeva jooksul suhteliselt ühtlane.
4 / 19
Enamik taimeliike on mitmeaastased rohttaimed.
5 / 19
Niiskustingimused mullas on aastaringi suhteliselt ühtlased.
6 / 19
Muld on enamasti huumus- ja toitaineterikas.
7 / 19
Tuul on suhteliselt nõrk.
8 / 19
Eesti väärtuslikumad niidud on võetud looduskaitse alla.
9 / 19
Niidutaimed paljunevad seemnete abil.
10 / 19
Niidu kamar on tihedalt läbi põimunud rohttaimede juured ja maa-alused varred.
11 / 19
Niitude säilitamiseks ei tohi neid niita ega seal loomi karjatada.
12 / 19
Suuremad loomad julgevad niidule tulla enamasti vaid öösiti.
13 / 19
Liblikõielised taimed rikastavad mulda lämmastikuga.
14 / 19
Niidutaimed paljunevad risoomide abil, sest niitmise ajal pole seemned veel küpsed.
15 / 19
Paljudel niidutaimedel on maadligi hoidvad lehed.
16 / 19
Niidutaimed paljunevad enamasti seemnete abil.
17 / 19
Niitudel elavaid loomi ohustab suurel määral inimtegevus.
18 / 19
Niidul elavad linnud teevad pesa kevadel enne taimede suureks kasvamist.
19 / 19
Kulu põletamine teeb niiduloomadele vähem kahju siis, kui maapind on juba sulanud.
Uuesti Edasi