Niit. Tõene või väär väide?

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 19 25s

Paljudel niidutaimedel on maadligi hoidvad lehed.

2 / 19 25s

Kultuurniidul on taimestik inimese kujundatud.

3 / 19 25s

Niidutaimed paljunevad enamasti seemnete abil.

4 / 19 25s

Tuul on suhteliselt nõrk.

5 / 19 25s

Niitudel elavaid loomi ohustab suurel määral inimtegevus.

6 / 19 25s

Niidutaimed paljunevad risoomide abil, sest niitmise ajal pole seemned veel küpsed.

7 / 19 25s

Niitude säilitamiseks ei tohi neid niita ega seal loomi karjatada.

8 / 19 25s

Eesti väärtuslikumad niidud on võetud looduskaitse alla.

9 / 19 25s

Niidutaimed paljunevad seemnete abil.

10 / 19 25s

Niidul elavad linnud teevad pesa kevadel enne taimede suureks kasvamist.

11 / 19 25s

Niiskustingimused mullas on aastaringi suhteliselt ühtlased.

12 / 19 25s

Muld on enamasti huumus- ja toitaineterikas.

13 / 19 25s

Suuremad loomad julgevad niidule tulla enamasti vaid öösiti.

14 / 19 25s

Niidul on valgust vähe.

15 / 19 25s

Kulu põletamine teeb niiduloomadele vähem kahju siis, kui maapind on juba sulanud.

16 / 19 25s

Enamik taimeliike on mitmeaastased rohttaimed.

17 / 19 25s

Temperatuur on ööpäeva jooksul suhteliselt ühtlane.

18 / 19 25s

Liblikõielised taimed rikastavad mulda lämmastikuga.

19 / 19 25s

Niidu kamar on tihedalt läbi põimunud rohttaimede juured ja maa-alused varred.

results loading