2. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Nuputamise ülesanne nr 1

Uuesti Kontrolli