6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Positiivsed ja negatiivsed arvud. Milline väide on õige?

Uuesti Kontrolli