6. klassMatemaatikaTeadmiste test
© Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Protsentarvutus.Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus. 2 osa

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 21
Leia 140% 60-st
2 / 21
Arv 1 moodustab arvust 200
3 / 21
Kui palju on 1% 1-st
4 / 21
Kaup maksis 100 EUR ja selle hinda tõsteti 10%. Mõne aja pärast alandas kaupmees hinda 10%. Kui palju maksab nüüd see kaup?
5 / 21
Üks kaupmees alandab hinda 5%, teine tõstab 6%. Kumb kaupmeestest müüb kauba odavamalt?
6 / 21
Selgita mitu protsenti kujundist on värvitud roheliseks, kollaseks, punaseks, siniseks või on jäetud üldse värvimata.
7 / 21
Leia arv, millest 40% on 10.
8 / 21
Üks promill on
9 / 21
Auto hind oli 200 000 EUR ja seda alandati 1% võrra. Kui suur on hinnaalandus?
10 / 21
Missugustel joonistel on tulbad õigesti värvitud?
11 / 21
Kui suur osa ruudustikust on halliks värvitud?
12 / 21
60% arvust on
13 / 21
Kui suur osa kannust on täidetud?
14 / 21
Mida tähendab, et arvust leitakse n%?
15 / 21
Kui palju on 5% 4-st
16 / 21
Kastis oli 20 pudelit, igaüks hinnaga 20 EUR. Transportimisel purunes üks pudel. Kuidas tuleb nüüd müügihinda muuta, et planeeritud kasum kätte saada?
17 / 21
Kui kauba hinda tõsta 100%, siis hind kahekordistub. Kuidas muutub hind, kui seda alandada 100%?
18 / 21
Bussipilet maksis 20 EUR ja peale hinnatõusu on uus hind 40 EUR. Kui mitme protsendi võrra hind tõusis?
19 / 21
Mati kaalus kevadel 100 kg ja sügisel 120 kg. Kui mitu protsenti tema kaal suurenes?
20 / 21
Teatrisaalis oli 600 kohta ja see oli esietenduse ajaks 40% ulatuses välja müüdud. Kui palju oli esietenduse külastajaid?
21 / 21
Metsas kasvab 600 puud, neist 150 kaske, 400 pärna ja ülejäänud on kuused. Kui mitu protsenti on metsas kasvavatest puudest kuused?
Uuesti Edasi