9. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali vale väide!

Uuesti Kontrolli