9. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Ruutvõrrandi lahendamine.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 16
Ruutvõrrandi graafiline lahendamine tähendab seda, et
2 / 16
Võrrandi (x - 5)² = 0
3 / 16
Võrrandil x² + 3x + 10 = 0 pole reaalarvulisi lahendeid, sest
4 / 16
Võrrandi 0x² = 5
5 / 16
Võrrandi x² = 16
6 / 16
Võrrandi 3(2x - 1)(2 + x) = 0 lahendid on
7 / 16
Ruutvõrrandil ax² + bx + c = 0
8 / 16
Viete´i valemite järgi
9 / 16
Võrrandi (x - 2)(x - 1) = 6
10 / 16
Võrrandi 3x² = 0
11 / 16
Võrrandi (x - 3)(x + 2) = 0 lahendamiseks
12 / 16
Võrrandil -5x² = -25
13 / 16
Võrrandi (x - 4)(2x + 1) = 0
14 / 16
Võrrandi 0x² = 0
15 / 16
Taandatud ruutvõrrandi lahendid on 5 ja (-6). See võrrand esitub kujul
16 / 16
Võrrandil 3x² = 0
Uuesti Edasi