9. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused väited on õiged?

Uuesti Kontrolli