9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Joonisel oleva silindri ruumala on 1000 cm³. Missugused väited on tõesed (2 väidet)?

Uuesti Kontrolli