2. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
MALUMANG.EE
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

SOO. Kas väide on õige või vale?

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 17
Soo on veevaene ala, kus suur osa taimejäänustest jääb lagunemata ja ladestub turbana.
2 / 17
Turvas on maavara, mis tekib taimejäänuste järk-järgulise lagunemisel soos.
3 / 17
Turvast kasutatakse energia tootmisel ja väetiseks.
4 / 17
Sood tekivad seal, kus vesi ei valgu pinnaselt ära.
5 / 17
Soos suudavad kasvada kuivalembesed taimed.
6 / 17
Madalsoo on ümbritsevast maastikust madalamal.
7 / 17
Siirdesoo on soo arengu kõige viimane etapp.
8 / 17
Siirdesood asuvad ümbritseva maastikuga enam-vähem samal kõrgusel.
9 / 17
Siirdesoos ei ole turbakihti.
10 / 17
Kõrgsood nimetatakse rabaks.
11 / 17
Kõrgsoo on taimeliikide poolest kõige rikkam.
12 / 17
Pildil on sookurg.
13 / 17
Pildil on sookurg.
14 / 17
Sookurg on paigalind.
15 / 17
Sookurg sööb marju, taimi ja väiksemaid loomi.
16 / 17
Sookure tiibade siruulatus on kuni kaks ja pool meetrit.
17 / 17
Sookurg on looduskaitse all.
Uuesti Edasi