SOO. Kas väide on õige või vale?

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 17

Madalsoo on ümbritsevast maastikust madalamal.

2 / 17

Turvas on maavara, mis tekib taimejäänuste järk-järgulise lagunemisel soos.

3 / 17

Sookure tiibade siruulatus on kuni kaks ja pool meetrit.

4 / 17

Kõrgsoo on taimeliikide poolest kõige rikkam.

5 / 17

Soo on veevaene ala, kus suur osa taimejäänustest jääb lagunemata ja ladestub turbana.

6 / 17

Siirdesood asuvad ümbritseva maastikuga enam-vähem samal kõrgusel.

7 / 17

Pildil on sookurg.

8 / 17

Siirdesoo on soo arengu kõige viimane etapp.

9 / 17

Sookurg on looduskaitse all.

10 / 17

Soos suudavad kasvada kuivalembesed taimed.

11 / 17

Sookurg sööb marju, taimi ja väiksemaid loomi.

12 / 17

Sookurg on paigalind.

13 / 17

Pildil on sookurg.

14 / 17

Kõrgsood nimetatakse rabaks.

15 / 17

Sood tekivad seal, kus vesi ei valgu pinnaselt ära.

16 / 17

Turvast kasutatakse energia tootmisel ja väetiseks.

17 / 17

Siirdesoos ei ole turbakihti.

MALUMANG.EE

results loading