6. klassLoodusõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Soo. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Mis on soo?
2 / 10
Millises soos kasvab soopihl?
3 / 10
Vee, püdela turba ja samblaga täitunud lohk soos on …
4 / 10
Mis on raba?
5 / 10
Mis ohustab soid?
6 / 10
Vali õige väide
7 / 10
Vali õige väide
8 / 10
Vali õige väide
9 / 10
Vali õige väide
10 / 10
Vali õige väide
Uuesti Edasi