Soo. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Vali õige väide

2 / 10

Vali õige väide

3 / 10

Mis on raba?

4 / 10

Mis on soo?

5 / 10

Vali õige väide

6 / 10

Vali õige väide

7 / 10

Millises soos kasvab soopihl?

8 / 10

Vee, püdela turba ja samblaga täitunud lohk soos on …

9 / 10

Mis ohustab soid?

10 / 10

Vali õige väide

results loading