3. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tähe arvväärtuse leidmine (liitmine).

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
16 + a = 37
2 / 15
34 + a = 91
3 / 15
a + 44 = 76
4 / 15
42 + a = 65
5 / 15
23 + 45 = a
6 / 15
a + 55 = 87
7 / 15
68 + a = 97
8 / 15
a + 31 = 54
9 / 15
15 + a = 37
10 / 15
29 + a = 55
11 / 15
68 + a = 93
12 / 15
a + 22 = 89
13 / 15
71 + a = 92
14 / 15
15 + 75 = a
15 / 15
8 + a = 75
Uuesti Edasi