2. klassMatemaatikaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta tehted õige vastuse juurde

700-50610+60690-70680-30610+10710-40610+40650+20680-60630+20690-40620+50650-30670-20
650670620
Uuesti Kontrolli