2. klassMatemaatikaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta tehted õige vastuse juurde

420-60490-60450+90510+30320+40410+20330+30490+50380-20390+40510-80590-50310+50470-40570-30480+60420+10450-90
360430540
Uuesti Kontrolli