5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tehted naturaalarvudega. Vali õige vastus.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 18
Missugune on korrutise 234 · 27 viimane number?
2 / 18
Jüri leidis, et 101010 : 10 = 111. Kas ta arvutas õigesti? Missugune on õige tulemus?
3 / 18
Arv 74 on arvude 41 ja 33
4 / 18
Missugune number võib olla * asemel, et arv 23*5 jaguks 2-ga?
5 / 18
Arvu 34 tegurid on
6 / 18
Virginia osariigi pindala on ükssada kaks tuhat viissada viiskümmend ruutkilomeetrit. Milline vastus näitab seda arvu numbrite abil?
7 / 18
Arvule 101010 vahetult eelnev naturaalarv on
8 / 18
Missugune arv sobib tähe p asemele, et võrdus 3 · p = 6 oleks tõene?
9 / 18
Mitu kordarvu on järgmiste arvude hulgas:
234; 12; 31; 7; 9; 11; 45
10 / 18
Arvule 101099 vahetult järgnev naturaalarv on
11 / 18
Missugune antud arvudest on algarv:
4; 12; 23; 42; 55; 98; 99
12 / 18
Selleks, et arv jaguks kahega, peab arvu viimane number olema
13 / 18
Adalbärt luges sildilt, et konteineris on 605 788 nööpi. Kuidas kirjutatakse arv 605 788 sõnadega?
14 / 18
Missugune on arvu 5-ga jaguvuse tunnus?
15 / 18
Millega võrdub 700 · 800?
16 / 18
Oma ettekandes dinosauruste kohta ümardas Rita ühe dinosauruse kaalu tuhandelisteni. Kui suur võis olla dinosauruse kaal, kui ümardatult on see 8000 kg?
17 / 18
Kokku maksis Patsy jaoks 9-päevane kunstilaager 306$. Ühe päeva maks on üks ja sama. Kui palju maksis kunstilaagri üks päev?
18 / 18
Inimene läbib ühtlase kiirusega kõndides keskmiselt 4 kilomeetrit tunnis. Kui palju kulub aega 12 kilomeetri läbimiseks?
Uuesti Edasi