8. klassTeadmiste test
Aurot: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused üksliikmed on sarnased üksliikmega 4x²y?

Uuesti Kontrolli