4. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tekstülesanded. Test nr 7

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Kauplus alandas 1 kg küpsiste hinda 25 eurolt 20 euroni. Mitu kilogrammi küpsiseid saab nüüd osta 400 euro eest rohkem kui enne?
2 / 12
Jaak saabus sõbra sünnipäevale 35 minutit enne kella 14.22. Mis oli kell siis, kui Jaak oli sünnipäeval olnud 18 minutit?
3 / 12
Esmaspäeval suusatas Siim 1 km. Igal järgmisel päeval uisutas ta 2 korda rohkem kui eelneval päeval. Millisel nädalapäeval suusatas Siim esimest korda rohkem kui 20 km?
4 / 12
Mitu ühelist saad, kui liidad 10 sajalist ja 100 kümnelist?
5 / 12
10 aastat tagasi oli Sassi ja tema kaksikvenna Jassi vanuste summa 22. Kui vana on Sass praegu?
6 / 12
Isal oli värvi ainult 12 m x 15 m seina värvimiseks. Mitu 3 m x 3 m ruutu saab ta värvida?
7 / 12
Matkajal kulus mäetippu jõudmiseks 3 tundi. Pool tundi imetles ta mäetipus kaunist vaadet. Mäest allatulekuks kulus kaks ja pool tundi. Mis kell alustas matkaja mäkkeronimist, kui alla jõudis ta kell 15.00?
8 / 12
Iga habemega nõial on kongus nina. Kõik kongus ninaga nõiad on küürakad. Ühel mäel pidutsevatest nõidadest 20 olid habemega ja 70 olid küürakad. Nendest 70 – st 28 ei olnud kongus nina. Mitu seal olnud kongus ninaga nõida oli ilma habemeta?
9 / 12
Jänkupere kolm liiget sõid kokku 73 porgandit. Jänkuisa sõi 5 porgandit rohkem kui jänkuema. Jänkupoeg sõi 12 porgandit. Mitu porgandit sõi jänkuema?
10 / 12
29- st mehest 12 on habemega ja 18 vuntsidega. Kolmel mehel ei ole habet ega vuntse. Mitmel mehel on nii habe kui ka vuntsid?
11 / 12
Kahel töölisel on vaja valmistada 240 ühesugust detaili. Üks tööline teeks selle töö ära 12 tuniga, teisel kuluks selleks 24 tundi. Kui palju aega oleks neil kulunud selle ülesande täitmiseks koos töötades?
12 / 12
Leia arv, kui veerandi temast saad siis, kui arvust 84 lahutad 17 võrra väiksema arvu, kui on pool arvust 84.
Uuesti Edasi