3. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

TOIDUAHEL. TOIDUVÕRK. Vali õige vastusevarinat

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Toiduahel on jada organisme, keda seob järjestikku toitumine, sealhulgas ka toiduobjektiks olemine.
2 / 10
Toiduahel koosneb ...
3 / 10
Toiduahela esimene lüli on alati ...
4 / 10
Toitumisahel võib koosneda ka ühest lülist.
5 / 10
Toitumisahelas on enamasti ... lüli
6 / 10
Toitumisahelate põimumisel moodustub toiduvõrk.
7 / 10
Milline neist on toiduahel?
8 / 10
Toidahela esimene lüli on alati ...
9 / 10
Elu algab
10 / 10
Kumb neist on 1. astme tarbija?
Uuesti Edasi