TOIDUAHEL. TOIDUVÕRK. Vali õige vastusevarinat

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Toidahela esimene lüli on alati ...

2 / 10

Milline neist on toiduahel?

3 / 10

Toiduahel on jada organisme, keda seob järjestikku toitumine, sealhulgas ka toiduobjektiks olemine.

4 / 10

Toitumisahel võib koosneda ka ühest lülist.

5 / 10

Toiduahel koosneb ...

6 / 10

Toitumisahelate põimumisel moodustub toiduvõrk.

7 / 10

Toiduahela esimene lüli on alati ...

8 / 10

Toitumisahelas on enamasti ... lüli

9 / 10

Kumb neist on 1. astme tarbija?

10 / 10

Elu algab

results loading