5. klassLoodusõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

VEE OMADUSED Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 19
Maakeral olev vesi moodustab ühtse vesikesta ehk ...
2 / 19
Vesi voolab maakeral ... tõttu.
3 / 19
Vee voolamine on suunatud ...
4 / 19
Voolu suuna ja kiiruse määrab ära ...
5 / 19
... on nähtus, kus vedelik valgub mööda tahke keha pinda piiramatult laiali.
6 / 19
... on nähtus, kus vedelik paikneb tahke keha pinnal kerakujuliselt.
7 / 19
Kui mingi pinna osakesed ja veeosakesed tõmbuvad omavahel, siis vesi ... seda pinda.
8 / 19
... on nähtus, mille puhul vedeliku pinnakiht käitub kui kile.
9 / 19
Veepiisad on ümarad ... tõttu.
10 / 19
Soe vesi on ... kui külm vesi.
11 / 19
Külm vesi on ... kui soe vesi.
12 / 19
Kui soojendada vett ..., siis muutuvad ... kihid kergemaks ja liiguvad üles.
13 / 19
Kui vett soojendatakse ..., siis vee ringlemist ei toimud.
14 / 19
Ülalt jahtumisel muutuvad jahtunud kihid raskemaks ja vajuvad alla surudes alumised soojemad kihid ülespoole.
15 / 19
Vesi läheb vedelast olekust tahkesse ... kraadi juures.
16 / 19
Veeaur ... nähtav.
17 / 19
Kui veeaur ühineb piiskadeks, muutub see nähtavaks.
18 / 19
Veeauru sisaldust õhus nimetatakse ...
19 / 19
Mida ... on temperatuur, seda suurem on õhuniiskus.
Uuesti Edasi