VEE OMADUSED Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 19 25s

Vee voolamine on suunatud ...

2 / 19 25s

Voolu suuna ja kiiruse määrab ära ...

3 / 19 25s

Kui mingi pinna osakesed ja veeosakesed tõmbuvad omavahel, siis vesi ... seda pinda.

4 / 19 25s

Veeaur ... nähtav.

5 / 19 25s

Mida ... on temperatuur, seda suurem on õhuniiskus.

6 / 19 25s

Kui vett soojendatakse ..., siis vee ringlemist ei toimud.

7 / 19 25s

... on nähtus, kus vedelik valgub mööda tahke keha pinda piiramatult laiali.

8 / 19 25s

Veeauru sisaldust õhus nimetatakse ...

9 / 19 25s

Kui soojendada vett ..., siis muutuvad ... kihid kergemaks ja liiguvad üles.

10 / 19 25s

... on nähtus, mille puhul vedeliku pinnakiht käitub kui kile.

11 / 19 25s

Maakeral olev vesi moodustab ühtse vesikesta ehk ...

12 / 19 25s

Ülalt jahtumisel muutuvad jahtunud kihid raskemaks ja vajuvad alla surudes alumised soojemad kihid ülespoole.

13 / 19 25s

... on nähtus, kus vedelik paikneb tahke keha pinnal kerakujuliselt.

14 / 19 25s

Külm vesi on ... kui soe vesi.

15 / 19 25s

Veepiisad on ümarad ... tõttu.

16 / 19 25s

Vesi voolab maakeral ... tõttu.

17 / 19 25s

Kui veeaur ühineb piiskadeks, muutub see nähtavaks.

18 / 19 25s

Vesi läheb vedelast olekust tahkesse ... kraadi juures.

19 / 19 25s

Soe vesi on ... kui külm vesi.

results loading