5. klassLoodusõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

VEE RINGKÄIK Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 13
Maailmamere kohalt õhku aurustunud vesi ... kõrgemates õhukihtides.
2 / 13
Jahtunud veeaur ... ning moodustuvad pilved ja tekivad sademed.
3 / 13
Tuulega kandub maailmamere kohalt osa niisket õhku maismaa kohale ning langeb sademetena maha.
4 / 13
Maapinnale sattunud sademevesi ...
5 / 13
Maapinda imbunud vett nimetatakse ...
6 / 13
Põhjavesi asub maa sees vett ... kihtide peal.
7 / 13
Põhjavesi avaneb maapinnale allikatena.
8 / 13
Joogivesi pärineb põhjaveest.
9 / 13
Põhjavesi on alati väga puhas.
10 / 13
Taimed omastavad maapinda sattunud vett.
11 / 13
Taimede ... kaudu aurub vesi taas õhku.
12 / 13
Vesi jõuab maailmamerre tagasi ... kaudu.
13 / 13
Vee ringlemine maailmamere ja maismaa vahel on ... veeringe.
Uuesti Edasi