1. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Võrdle ja kirjuta õige märk

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
10 + 5 __ 20 - 5
2 / 12
16 - 8 __ 7+ 4
3 / 12
100 - 30 __ 30 + 50
4 / 12
10 + 70 __ 70 - 10
5 / 12
10 + 6 __ 9 - 4
6 / 12
20 - 8 __ 7 + 5
7 / 12
100 - 40 __ 30 + 40
8 / 12
12 + 70 __ 70 - 20
9 / 12
15 + 40 __ 70 - 20
10 / 12
20 + 50 __ 40 + 30
11 / 12
50 - 20 __ 80 - 50
12 / 12
7 + 8 __ 25 - 11
Uuesti Edasi